Nicola Antonio Porpora

Lanzamientos

Quella Fiamma - Arie Antiche

Quella Fiamma - Arie Antiche

Nathalie Stutzmann

Farinelli: Porpora Arias

Farinelli: Porpora Arias

Philippe Jaroussky