30 OCT 2014
SIMON TRPCESKI
FR - Strasbourg, Palais de la musique et des congrès 
31 OCT 2014
SIMON TRPCESKI
FR - Strasbourg, Palais de la musique et des congrès 
06 NOV 2014
SIMON TRPCESKI
UK - London, Royal Festival Hall
11 NOV 2014
SIMON TRPCESKI
NL - Amsterdam, Concertgebouw
12 NOV 2014
SIMON TRPCESKI
UK - Birmingham, Symphony Hall
13 NOV 2014
SIMON TRPCESKI
UK - Birmingham, Symphony Hall
14 NOV 2014
SIMON TRPCESKI
UK - London, Wigmore Hall
11 DEC 2014
SIMON TRPCESKI
USA - Los Angeles, CA, Disney Hall
12 DEC 2014
SIMON TRPCESKI
USA - Los Angeles, CA, Disney Hall
13 DEC 2014
SIMON TRPCESKI
USA - Los Angeles, CA, Disney Hall
14 DEC 2014
SIMON TRPCESKI
USA - Los Angeles, CA, Disney Hall
06 JUL 2015
SIMON TRPCESKI
DE - Dresden, Schausspielhaus
Chamber Music Concert
19 JUL 2015
SIMON TRPCESKI
UK - London, Wigmore Hall
26 JUL 2015
SIMON TRPCESKI
USA - Sonoma, CA, Green Music Centre, Weill Hall
With Edwin Outwater